Lease & Subsidie

Lease

Sinds kort heeft Frisian een exclusieve overeenkomst gesloten met CNH Industrial Capital voor het leasen aan  zakelijk gebruikers van alle leverbare modellen. CNH is een bekende wereldspeler met ruim 50 jaar ervaring op het gebied van financiering in de agrarische sector. Gezamenlijk zullen we de komende tijd veel aantrekkelijke acties opzetten en kunt u bijvoorbeeld al lease vanaf 3.6% wat soms al gunstiger is dan bij de gemiddelde bank. Wist u dat een Leffert al beschikbaar is vanaf €162,- per maand. Ook het jaarlijks onderhoud kan in het maandbedrijf worden meegenomen er is er al vanaf €1,- per dag. Download hier de lease folder.

Subsidiemogelijkheden

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke machines stimuleren. Er zijn een tal van subsidies die van toepassing kunnen zijn op de investering in een Frisian Motors machine. Hieronder enige toelichting van de mogelijkheden op dit moment.

Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in elektrische aangedreven werk- en voertuigen door gebruik te maken van de Vamil en de MIA. De Vamil biedt de mogelijkheid een bepaald percentage van het investeringsbedrag van de Frisian Motors machine op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf.

Met de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. In het kader van de MIA mag een bepaald percentage van het investeringsbedrag van de Frisian Motors machine extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. De aanvraag voor de MIA en Vamil moet uiterlijk binnen 3 maanden na het bestellen zijn ingediend. Er zijn vershillende percentages mogelijk Variërend tussen 13.5% en 38%, afhankelijk van de regelingen van RVO en u eigen belastingschijf.

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Speciaal voor haar relaties is Frisian Motors BV een samenwerking aangegaan met Sinten subsidieadvies. Voor een eenmalig bedrag van € 125,= kunnen zij uw MIA-Vamil aanvraag indienen. Daarnaast kunnen zij onderzoeken voor welke subsidies u nog meer in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u mailen naar subsidies@frisianmotors.com of bellen naar 06-11322137.

De bovenstaande berekening is een voorbeeld, afhankelijk van het type machine kunnen andere voorwaarden of percentages gelden.

Het verschil tussen "Lood accu's" en "Lithium accu's"

Voor het aanvragen van subsidie voor een bepaalde machine bepaald het type accu met wat voor code u de subsidie aanvraagt.

Frisian Motors gebruikt in basis gewone lood accu's. Deze accu's zijn prima voor het type gebruik van de machine en zo kunnen we de basis instap prijs zo laag mogelijk te houden. Er zit verschil in accu techniek per machine: zo gebruiken we "natte" lood accu's die een paar keer per jaar moeten worden bijgevuld met gedestilleerd water en daarnaast gebruiken we ook "gel" lood accu's. 

Optioneel kunnen we in overleg met de klant gebruik maken van Lithium houden accu's. Deze accu's hebben een langere levensduur en hoeven niet meer bijgevuld te worden met accuwater. Deze type accu's worden geplaatst met een regelsysteem. Dit regelsysteem controleert de spanning om te diepe ontlading te voorkomen. Diepontlading gebeurt wanneer de accu te leeg is en heeft interne beschadiging tot gevolg. Het regelsysteem zorgt ervoor dat de stroomvoorziening wordt gestopt wanneer de interne spanning te laag dreigt te worden. De aanschaf waarde van deze type accu's is wel een stuk hoger in vergelijking tot de huidige lood accu's. 

De overheid wil in basis de Lithium houdende variant zoveel mogelijk ondersteunen, vandaar dat hier in basis meer subsidie op zit.